баладан бұзылған аттай


баладан бұзылған аттай
(ҚХР) жаман әдетке бой үйрету, оғаштық, сөлекеттік жасау. Б а л а д а н б ұ з ы л ғ а н а т т а й үй айнала көткеншектеу мандығандық делінбес (Ғ. Қан., Бұрқ., 45.)

Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. - Алматы: « Арыс» баспасы. . 2005.