чимай-чытпырық


чимай-чытпырық
(Алм., Кег.) тым-тырақай, бет-бетіне, қалай болса солай. Жайылып жүрген бір топ тау ешкісі бізді көре салып, ч и м а й-ч ы т п ы р ы қ болып қаша жөнелісті (Алм., Кег.)

Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. - Алматы: « Арыс» баспасы. . 2005.